Tag Archives: חשמל רכב בחדרה

כיוון פרונט

כיוון פרונט מורכב ממספר זוויות היגוי:
 • התכנסות האופנים (TOE-IN)
 • זווית שפיעת האופן (CAMBER)
 • זווית קדם האופן (CASTER)
 • התבדרות האופנים
 • זווית צידוד יד הסרן (KING PIN INCLINATION)
כיוון הפרונט משפיע על שחיקת הצמיגים, משיכה של הרכב לאחד מהכיוונים, יציבות הרכב ואחיזתו בכביש. את כיוון הפרונט יש לבדוק ובמידת הצורך לכוון מחדש כאשר מחליפים צמיגים, כאשר מופיעים סימני שחיקה לא סימטריים על הצמיגים, כאשר יש משיכה, לאחר מכה או תאונה, כאשר הוחלפו או פורקו חלפים במערכות ההיגוי המתלים וההסעה.

חשמל רכב

במוסך ניתנים שירותים בתחום חשמל הרכב ומערכות הרכב המפעילות ומופעלות על ידיו, כגון:
 • מערכת הטעינה
 • מערכת ההצתה
 • מערכת ההנעה
 • מערכת התאורה
 • מערכת מיזוג-אוויר
אנו מבצעים תיקונים או החלפה של רכיבים במערכות אלו בהתאם לצורך

מכונאות רכב

למרות ההתקדמות הטכנולוגית עיקרון המנוע הנפוץ היום בכלי הרכב נשאר כשהיה.
מנוע בנזין ודיזל 4 פעימות:
 • יניקה
 • דחיסה
 • עבודה
 • פליטה
ואם זאת נוספו עם השנים רכיבים ומערכות רבות מסביב במטרה לייעל את פעולת המנוע ולהגיע לניצול מיירבי של התועלת שניתן להפיק ממנו. במוסך ניתנים שירותי מכונאות לכל מערכות הרכב:
 • גיר רגיל
 • גיר אוטומט
 • מערכת הקירור למנוע
 • מערכת הבלמים
 • מערכת ההיגוי
 • מערכת המתלים

דיאגנוסטיקה לרכב (אבחון תקלות ממוחשב)

דיאגנוסטיקה לרכב (אבחון תקלות ממוחשב) הוא תחום אשר מוביל את תעשיית הרכב. הרכב היום מופעל על ידי מחשבים, אותם מחשבים מוזנים במידע מחיישנים הממוקמים ברכב.

מחשב הרכב מעבד את המידע על פי לוגיקה המאוחסנת במפות הצרובות בזיכרון המחשב, זיכרון זה מכיל מספר רב של תרחישים המאפיינים את תנאי פעולת המנוע במצבים שונים. מחשב הרכב משתמש במידע זה על מנת לבצע פעולת הצתה והזרקה מדויקת לשמירה על ביצועי מנוע אופטימליים תוך התחשבות בחיסכון בדלק והקטנת זיהום האוויר.

על ידי דיאגנוסטיקה לרכב נכונה במוסך של מערכות הרכב ניתן לאתר תקלות ביעילות ומהירות ולפעמים אף להימנע מהוצאות מיותרות על חלקים ברכב וצריכה מרובה של דלק.